Ben jij al ge- liv'ed?
Hup, ik ga beginnen! Goed eten, goed voor mezelf zorgen. Dat ik weer m’n beste zelf word.
Eindelijk! Dat ik me weer lekker voel. Ik kijk ernaar uit.
Het wordt tijd dat ik weer lekker in m’n vel kom te zitten!
Previous
Next
Henriëtte Habets

Liv’ en ik
Eigenlijk ben ik mijn hele leven al bezig geweest met gezonde voeding, beetje opletten op wat je eet. Nee, niet gefixeerd op gewicht of kledingmaat, maar goed voor jezelf zorgen, lekker in je vel zitten.

Vanaf de tijd dat mijn kinderen Frederique en Job de leeftijd hadden dat ze steeds zelfstandiger werden, en mijn man Roel redt zich sowieso ook prima, dacht ik: waarom ga je daar eigenlijk niks mee doen? Dus ben ik gestart met de opleiding tot gewichtsconsulent. Een prachtig vak!

Het past erg goed bij me. Op deze manier combineer ik mijn zorgzame inborst, mijn enthousiasme en drive met mijn interesse in gezond en lekker eten. Mensen begeleiden, hen te ondersteunen tot ze hun doel bereikt hebben, dat geeft zó veel energie!


Liv’ en een gezond gewicht
Een gezond gewicht. Een gewicht waarbij je lekker in je vel zit. Waarmee je goed functioneert en je lekker fit voelt. En niet dat wanneer je bukt en je schoenen strikt, je denkt: ‘Oe…’. Nee, gewoon lekker, happy in je vel en happy met jezelf.

‘Kom maar op!’
Eten. Zo heerlijk! Van lekker eten moet je kunnen genieten. Nooit mag het een kwelling worden. Of dat er constant zo’n stemmetje in je hoofd zit: ‘Zou je dat nu wel doen…?’ Hoe heerlijk is het als je precies weet hoe het zit, wat goed voor je is, en dat je écht wel een keer uit de bocht mag vliegen van jezelf. Want je hebt jezelf heus wel onder controle. Dus doe je het de dag erna even wat rustiger aan. Oók met lekkere dingen, maar dan net even anders. Het kan!

Lekker en gezond, een prima combinatie
Ik laat je zien hoe jij lekker kunt eten, op een gezonde en verantwoorde manier. Uiteraard afgestemd op jouw manier van leven, want alleen op die manier kun je je nieuwe, gezonde patroon aanhouden.

De BGN-gewichtsconsulent is een consulent die aangesloten is bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon.

Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de BGN-gewichtsconsulent begeleid.

  • is in het bezit van een geldig diploma gewichtsconsulent van een van de geaccrediteerde opleidingen
  • volgt regelmatig bij- en nascholingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied
  • begeleidt cliënten volgens het BGN-behandelprotocol
  • volgt bij een geschil de BGN-klachtenprocedure
  • verkoopt geen maaltijdvervangers of afslankproducten

De BGN-gewichtsconsulent zal u motiveren en stimuleren om uw doel te bereiken.

Uw eigen inzet daarbij is natuurlijk ook van groot belang. Veel mensen vinden regelmatig bezoek aan de gewichtsconsulent daarbij de beste ‘stok achter de deur’.

Ben je aanvullend verzekerd? Dan worden mijn advisering en begeleiding meestal vergoed omdat ik ben aangesloten bij Beroepsvereniging Gewichtsconsulten Nederland. Kijk hier of jouw zorgverzekeraar de consulten vergoedt.


Intakegesprek 1½ uur
Om je een goed advies te kunnen geven, moet ik eerst weten hoe en wat je eet, maar ook hoe je in elkaar zit, hoe je je leven leeft. Tijdens dit intakegesprek probeer ik dan ook een goede eerste indruk van je te krijgen. Natuurlijk doe ik ook verschillende metingen (BMI, vetmassa en vetvrije massa). Zodat je, als is het het kleinste resultaat, weet waarvoor je het doet!

De week daarna ga je zelf aan de slag. Vanaf dat moment noteer je één week lang wat je eet. En nee, dat is niet bedoeld om vervelend te doen of om belerend te zijn, maar ik wil weten hoe je eet, wat je eet, wanneer je dat doet. Dan kan ik namelijk pas echt een advies geven dat bij jou past, bij wat je lekker vindt en bij je manier van leven past.

Het uitgangspunt is altijd smakelijk en gezond. En voldoende! Want honger lijden, nee daar houden we niet van. Bovendien is daar ook niks gezonds aan. Shakes, repen en pillen… niet mijn ding. Echte voeding die je helpt.

Lekker en gezond, een prima combinatie
Elk vervolgconsult starten we met metingen om je vorderingen te bekijken. Je kunt alle vragen stellen en we bespreken eventuele problemen die je tegenkomt. Je krijgt informatie mee die je helpt bij jouw persoonlijke doelstellingen. Na deze vervolgconsulten is je nieuwe voedingspatroon beter in balans en ben je in staat je eetgewoonten onder controle te houden.
Individuele en groepsbegeleiding zijn beiden mogelijk.

tips
Tip 1
Drink 2 tot 2.5 liter water per dag, zorg voor kleur in je maaltijd
Tip 2
Zoetstoffen ontregelen het verzadigingssysteem
Tip 3
Meer spieren verhogen de verbranding
Previous
Next
Intake
1½ uur
90,00
  •  
Consult
30 minuten
37,50
  •  

Slim & Fit, voeding en training op maat.
Voor iedereen een wensgedachte maar zeker ook realiseerbaar.
Voor meer informatie over FysioCare Klimmen verwijs ik je graag naar fysiocareklimmen.nl

 

Scroll naar top

Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk
Gewichtscoach Liv’ en jij is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
· Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
     o voor zorgverlening;
     o voor doelmatig beheer en beleid;
     o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
· Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
· U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
· Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
· Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
· Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
· Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
· Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
· Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
· Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
· Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Podocentrum Koenen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Podocentrum Koenen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Henriette Habets, HEW (Henriëtte) Gewichtscoach Liv’ en jij heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens
Gewichtscoach Liv” en jij wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via Zorgmail relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent: Henriette Habets , lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent; Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld. Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.